Informatie COVID-19

COVID-19:


 

Het zijn op dit moment onzekere tijden waar wij vooral om elkaar moeten denken.

Klik hier om een afspraak te maken

Bestellingen:

Afhalen bestelling is mogelijk. U kunt via onze website bestellen of telefonisch en dan maken we een afspraak wanneer u uw bestelling op kunt halen.

Onze webshop is 24/7 geopend bestelt u boven de €100,- dan heeft u altijd gratis verzending.
Woont u in de stad Groningen? dan heeft u altijd gratis bezorging.
Heeft u vragen over uw te bestellen product? geen punt, wij staan via de mail, telefonisch en op afspraak via videoCall voor u klaar.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

Fotowerk:

Ons fotolab is open! van Maandag tot Zaterdag  09:00 tot 18:00 kunt u uw bestelling door onze brievenbus deponeren.
Doe uw film in een afgesloten envelop, voeg hierbij uw telefoonnummer en adres.
Na ontwikkeling kunt u uw film op afspraak afhalen, betaling gaat via betaallink of contactloos.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

Reparaties:

Niks is zo vervelend als een kapotte camera, daarom gaan reparatie's door.
Maak telefonisch of via de button een afspraak om uw reparatie aan te melden.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

Sensor reinigen:

Vervuiling op uw sensor, geen punt u kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

Pasfoto's:

Het maken van pasfoto's is toegestaan, wel verzoeken wij u om telefonisch of via de button een afspraak te maken.
wij nemen alle COVID-19 regels in acht en verzoeken u om bij binnenkomst een mondkap te dragen en uw handen te ontsmetten.
Heeft u een afspraak gemaakt dan  kunt u aankloppen/bellen een medewerker zal u begroeten en wijzen op de regels.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

 

Winkel bezoek:

Vanaf 3 Maart is het mogelijk om u op afspraak te ontvangen in onze winkel.
Om een afspraak te maken, kunt u ons bellen of gebruik maken van de groene button op onze zite.
wij nemen alle COVID-19 regels in acht en verzoeken u om bij binnenkomst een mondkap te dragen en uw handen te ontsmetten.
Heeft u een afspraak gemaakt dan kunt u aankloppen/bellen een medewerker zal u begroeten en wijzen op de regels.

Maandag tot Zaterdag staan wij telefonisch voor u klaar op het nummer 050-3128684

Online winkel bezoek:

 

Het team van Foto Sipkes werkt er hard aan om de persoonlijke aandacht die u gewend bent uit de winkel, online te realiseren heeft u speciale wensen laat het ons weten.

Onze medewerkers staan via de telefoon, mail, social media en video gesprek voor u klaar. Team Foto Sipkes


English:

At the moment these are uncertain times where we especially have to think about each other

Orders:

Pick up order is possible. You can order via our website or by telephone and we will make an appointment when you can pick up your order.

Our webshop is open 24/7. If you order above € 100, you always have free shipping.
Do you live in the city of Groningen? then you always have free delivery.
Do you have questions about the product to be ordered? no problem,
we are ready for you by email, by telephone and by appointment via videoCall.

Monday to Saturday we are available by phone at the number 050-3128684

Photo work:

Our photo lab is open!
from Monday to Saturday 09:00 to 18:00 you can deposit your order through our letterbox.
Place your film in a sealed envelope, including your telephone number and address.
After development, we deliver your film to the door free of charge, payment is via payment link.

Monday to Saturday we are available by phone at the number 050-3128684

Repairs:

Nothing is as disappointing as a broken camera, which is why repairs continue.
Make an appointment by telephone or e-mail to register your repair.

Monday to Saturday we are available by phone at the number 050-3128684

Passport photos:

Taking passport photos is allowed, we do ask you to make an appointment by phone or email.
We will observe all COVID-19 rules and request that you wear a mouth mask and disinfect your hands upon entry.

To take a passport photo, and you have made a appointment.  you can knock on / call an employee will greet you and point out the rules.

Monday to Saturday we are available by phone at the number 050-3128684

Shop visit :

From March 3 it is possible to receive you by appointment in our store.
To make an appointment, you can call us or use the green button on our site.
We observe all COVID-19 rules and request that you wear a mouth mask and disinfect your hands upon entry.
If you have made an appointment, you can knock on / call an employee will greet you and point out the rules.

Monday to Saturday we are available by phone at the number 050-3128684

Online store visit:

The Foto Sipkes team is working hard to achieve the personal attention you are used to from the store.
If you have special wishes, let us know.

Our employees are available for you by phone, email, social media and video conversation.

Team Foto Sipkes